Με το σταγονόμετρο οι εμβολιασμοί της α’ δόσης για τον covid-19

 Με το σταγονόμετρο οι εμβολιασμοί της α’ δόσης για τον covid-19

Η συντριπτική πλειοψηφία των εμβολιασμών τις τελευταίες ημέρες στην Αργολίδα για τον covid-19 αφορούν τη β’ δόση και ελάχιστοι αφορούν την α’ δόση . Αυτή είναι η εικόνα των τελευταίων ημερών τόσο στη Αργολίδα, όσο και γενικότερα στην

Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά που δημοσιοποιούνται διαδικτυακά στην ιστοσελίδα gov.gr.

Η μη επάρκεια εμβολίων έχει οδηγήσει τους αρμοδίους φορείς στο να εξασφαλίσουν τη β΄ δόση σε όσους έγινε η α’ δόση, με αποτέλεσμα να μην προχωρούν οι εμβολιασμοί στον γενικό πληθυσμό και αυτοί να γίνονται με το σταγονόμετρο. 

 
Για παράδειγμα την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έγιναν 803 εμβολιασμοί της β’ δόσης και 110 της α’ δόσης. Ενώ την Πέμπτη 11/2 έγιναν 808 της β’ δόσης και 135 της α’ δόσης, και την Τετάρτη 10/2 έγιναν 666 για β’ δόση και 209 ως πρώτη δόση.

Στη Αργολίδα έγιναν την Παρασκευή (12/2/21) 168 εμβολιασμοί για τον covid-19, από τους οποίους οι 7 αφορούσαν στην πρώτη δόση και οι 161 στη δεύτερη, σύμφωνα με τα στατιστικά των εμβολιασμών που δημοσιοποιούνται διαδικτυακά στην ιστοσελίδα gov.gr.

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει στη Αργολίδα συνολικά 3.852 που αφορούν και τις δύο δόσεις. Οι 2.826 αποτελούν την α’ δόση του εμβολίου και οι 1.026 τη δεύτερη.

Όσον αφορά στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, την Παρασκευή (12/2/21) έγιναν συνολικά 913 εμβολιασμοί, οι 110 ως πρώτη δόση, ενώ οι 803 έγιναν για δεύτερη δόση.

Η εικόνα ανά περιφερειακή ενότητα των εμβολιασμών, συνολικά, μέχρι και σήμερα, είναι η ακόλουθη:

Π.Ε. ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
Σύνολο
την 12/2/21
ΣΥΝΟΛΟ
Α’ ΔΟΣΗΣ
Α’ Δόση
την 12/2/21
ΣΥΝΟΛΟ
Β’ ΔΟΣΗΣ
Β’ Δόση
την 12/2/21
ΜΕΣΣΗΝΙΑ 6.239 258 4.869 48 1.370 210
ΛΑΚΩΝΙΑ 3.894 163 2.822 8 1.072 155
ΑΡΓΟΛΙΔΑ 3.852 168 2.826 7 1.026 161
ΑΡΚΑΔΙΑ 3.754 156 2.768 14 986  142
ΚΟΡΙΝΘΙΑ 3.558 168 2.872  33 686  135
Σύνολο 21.297 913 13.285 110 3.468 803
Πληροφορίες από το messinia24.gr
powered by social2s