Προσλήψεις από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας για την ανέγερση του νέου Δημαρχείου Άργους - Μυκηνών

Προσλήψεις από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας για την ανέγερση του νέου Δημαρχείου Άργους - Μυκηνών

Η ΕΦΑ Αργολίδας γνωστοποιεί την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 2 «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» του έργου «Ανέγερση κτηρίου νέου Δημαρχείου δήμου Άργους – Μυκηνών».

Το υποέργο που θα εκτελεστεί αφορά στην επίβλεψη των εκσκαφικών εργασιών στον χώρο ανέγερσης του κτηρίου του νέου δημαρχείου και ανασκαφή, συντήρηση, σχεδίαση και μελέτη των ευρημάτων που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση του υποέργου.

Επίσης, το υποέργο αφορά σε πρόδρομες αρχαιολογικές εργασίες πριν ή και παράλληλα με τις εκσκαφές του τεχνικού έργου.

argolikes eidiseis.gr

powered by social2s