Οι μετακινήσεις αποκτούν βιώσιμο πρόσημο στο Δήμο Άργους- Μυκηνών. Εγκρίθηκε το ΣΒΑΚ από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Οι μετακινήσεις αποκτούν βιώσιμο πρόσημο στο Δήμο Άργους- Μυκηνών. Εγκρίθηκε το ΣΒΑΚ από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Την Δευτέρα 13 Μαρτίου εγκρίθηκε το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου μας από το Δημοτικό Συμβούλιο από όλους τους δημοτικούς συμβούλους με μία μόλις λευκή ψήφο.

Το Δ.Σ. ενημέρωσε για την σημασία εφαρμογής του ΣΒΑΚ ο κ. Θάνος Βλαστός, Oμότιμος καθηγητής ΕΜΠ, συγκοινωνιολόγος, πολεοδόμος σε μια άκρως ενδιαφέρουσα παρουσίαση.
Ο χάρτης των μετακινήσεων στο Δήμο μας αλλάζει σελίδα και προάγεται πλέον με προγραμματισμό και στρατηγικό σχέδιο ο άνθρωπος και η ασφαλής μετακίνησή του με σεβασμό στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.
Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας αποτελεί στρατηγικό σχέδιο για την αναβάθμιση του συστήματος μετακινήσεων και μεταφορών στην πόλη και στους οικισμούς, το οποίο έχει στο επίκεντρό του την προώθηση και διάδοση μορφών μετακίνησης που εξυπηρετούν τις ανάγκες των πολιτών, των επιχειρήσεων και των επισκεπτών, ενώ παράλληλα ευθυγραμμίζεται με τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις της αειφόρου ανάπτυξης. Στόχος του Σ.Β.Α.Κ. είναι να γίνουν οι πόλεις περισσότερο βιώσιμες, σύγχρονες και ανθρώπινες. Να περιοριστεί η αλόγιστη χρήση του αυτοκινήτου, να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η παράνομη στάθμευση, να αμβλυνθούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα. Το ΣΒΑΚ του δήμου μας στοχεύει στην ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, τη δημοτική συγκοινωνία, το ποδήλατο και την Ηλεκτροκίνηση ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται η προτεραιότητα στους πεζούς, τα παιδιά και τα ΑμΕΑ, με τη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, την κατασκευή πεζοδρόμων, δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και ποδηλατοδρόμων.
Σημειώνεται ακόμα ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός του ΣΒΑΚ αποτελεί και βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο καθώς για να προχωρήσουν οι χρηματοδοτήσεις μέσω ΕΣΠΑ, κοινοτικών και άλλων κονδυλίων, βασική προϋπόθεση αποτελεί η διαμόρφωση του ΣΒΑΚ., ενώ τα όποια έργα γίνονται στον δήμο προϋποθέτουν τη συμφωνία τους με αυτό.
Για την ανάπτυξή του συνεργάστηκαν και έγιναν διαβουλεύσεις με στελέχη του δήμου φορείς και συλλογικότητες.
Βασικές παρεμβάσεις που προβλέπει το ΣΒΑΚ του Δήμου Άργους-Μυκηνών σε ορίζοντα 10ετίας είναι οι παρακάτω:
1) H μειώση των λειτουργικών ταχυτήτων με θέσπιση ορίου 30 χλμ./ώρα σε τέσσερις κεντρικές ζώνες της πόλης και σε οδούς που το διαθέσιμο πλάτος δεν επιτρέπει τη δημιουργία πεζοδρομίων και άλλων υποδομών.
2) Η δημιουργία περιφερειακών χώρων στάθμευσης τύπου Park n Ride γύρω από την πόλη για τη μείωση των εσωτερικών ροών
3)Η δημιουργία γραμμής mini-bus για την εναλλακτική διασύνδεση των κεντρικών περιοχών της πόλης, ενώ παράλληλα προωθείται η δημιουργία λεωφορειακών περιφερειακών γραμμών προσαρμοσμένων στη ζήτηση για τις περιαστικές και υπεραστικές περιοχές του Δήμου
4)Τη δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών διασύνδεσης του κέντρου με τους αρχαιολογικούς χώρους και άλλα τοπόσημα της πόλης
 
 

powered by social2s