Συγκροτήθηκε η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού για το σύστημα πυρόσβεσης στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών

Συγκροτήθηκε η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού για το σύστημα πυρόσβεσης στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών

Σειρά αποφάσεων για σημαντικά έργα έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που συνεδρίασε χθες Τρίτη, 9 Μαρτίου. Ειδικότερα,εκτός των αλλων,  συγκροτήθηκε η επιτροπή

διεξαγωγής διαγωνισμού -μέσω ΕΣΗΔΗΣ- για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την εγκατάστασης συστήματος πυρόσβεσης στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών, έργο προϋπολογισμού 650.000 ευρώ.

powered by social2s