Έτοιμη για “κανόνι” η ΔΕΥΑ Ναυπλίου ψάχνει 1.142.800 ευρώ

Έτοιμη για “κανόνι” η ΔΕΥΑ Ναυπλίου ψάχνει 1.142.800 ευρώ

Σε δεινή οικονομική θέση βρίσκεται η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπλίου και προκειμένου να μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία της

ζητά τεράστια οικονομική ενίσχυση από το δήμο.

Συγκεκριμένα, το διοικητικό συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης αποφάσισε να «αιτηθεί οικονομική ενίσχυση ποσού της τάξης του 1.142.800 € για το χρονικό διάστημα από 01-03-2020 έως και 30-06-2020 (4 μήνες) που καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας της Επιχείρησης, ώστε η Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου να συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία της“.

Η απόφαση αυτή, όπως αναφέρεται διαβιβάζεται στο Δήμο Ναυπλιέων για τις περαιτέρω ενέργειες. Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να προβεί σε αποπληρωμή του ποσού που θα λάβει εντός 18 μηνών.

Η διαταγή πληρωμής
Η σχετική απόφαση που έχει ήδη αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ λήφθηκε στις 25 Φεβρουαρίου, λίγες μόλις ημέρες μετά την έκδοση διαταγής πληρωμής ύψους 1.091.201 ευρώ, που πρέπει να πληρώσει η ΔΕΥΑ Ναυπλίου στη ΔΕΥΑ Άργους για τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού. Όμως στην απόφαση δεν αναφέρεται πουθενά αν σχετίζεται η ενίσχυση που αιτείται η ΔΕΥΑΝ από το δήμο με τη Διαταγή Πληρωμής.

Ο Διευθυντής της Δημοτικής Επιχείρησης Χρήστος Μαστορίκος, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων «η οικονομική ενίσχυση των Δ.Ε.Υ.Α. κατά την παρούσα, δεν λογίζεται ως επιχορήγηση. Οι δήμοι δύναται, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός τους, να επιχορηγούνται εκτάκτως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, (ΚΑΠ) έναντι δικαιουμένων επιχορηγήσεων, κατά το μέρος που αδυνατούν να ανταποκριθούν στο αίτημα ενίσχυσης. Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε δεκαοκτώ (18), ισόποσες δόσεις από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις του ΚΑΠ».

Αναφέρει ακόμα: «Ως γνωστόν οι Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης της χώρας και συνακόλουθα και η Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου, έχουν ως μοναδικά έσοδα, αυτά που προέρχονται από την έκδοση λογαριασμών και την μετέπειτα καταβολή εκ μέρους των δημοτών. Με δεδομένη την απαγόρευση που έχει επιβληθεί, αλλά και τους περιορισμούς που ισχύουν για τις περισσότερες επιχειρήσεις, διαπιστώνεται ότι έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό οι εισπράξεις της επιχείρησης, ενώ αντιθέτως οι υποχρεώσεις, παραμένουν ως έχουν με αποτέλεσμα να υπάρχει πλέον αδυναμία στην πλήρη και ομαλή λειτουργία της επιχείρησης».

Στην απόφαση τονίζεται ότι οι λειτουργικές δαπάνες του τελευταίου 4μήνου ανέρχονται σε 1.888.548,97€, με τις μέσες μηνιαίες δαπάνες και ανέρχονται σε 472.137,24€.

Σύμφωνα με την πορεία εσόδων του Ταμείου της Επιχείρησης κάνοντας σύγκριση των μηνών Ιανουαρίου – Απριλίου του έτους 2020 με αυτούς του έτους 2019, διαφαίνεται ότι υπήρξε υστέρηση των εσόδων της Επιχείρησης της τάξης του 30%.

 

anagnostis.org

powered by social2s