Περιφέρεια: Aίτημα χρηματοδότησης για την εγκατάσταση επεξεργασίας του νερού από την πηγή του Αγίου Γεωργίου Κιβερίου (Ανάβαλου)

Περιφέρεια: Aίτημα χρηματοδότησης για την εγκατάσταση επεξεργασίας του νερού από την πηγή του Αγίου Γεωργίου Κιβερίου (Ανάβαλου)

Αίτημα χρηματοδότησης για την συνολικού προϋπολογισμού 16.720.000 ευρώ πράξη “Αναβάθμιση και κατασκευή υποδομών ύδρευσης”

υπέβαλε η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο πλαίσιο της πρόσκλησης του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αειφόρο χρήση των πόρων, την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Η προτεινόμενη πράξη αφορά δύο έργα, α) την αντικατάσταση των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης από την πηγή Σαβαλά, στην περιοχή του λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης και β) την εγκατάσταση επεξεργασίας του νερού από την πηγή του Αγίου Γεωργίου Κιβερίου (Ανάβαλου).

Η εν λόγω πράξη αναβάθμισης και κατασκευής υποδομών ύδρευσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι σύμφωνη με την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και διασφαλίζει την προώθηση των απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας, απόδοσης πόρων, μετριασμού κλιματικής αλλαγής και προστασίας της βιοποικιλότητας.
.

powered by social2s