Φορολογικές δηλώσεις: "Κουρεύεται" το πρόστιμο για όσους δεν έκαναν ηλεκτρονικές συναλλαγές

Φορολογικές δηλώσεις: "Κουρεύεται" το πρόστιμο για όσους δεν έκαναν ηλεκτρονικές συναλλαγές

Άλλο ένα βήμα για να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Το πρωί της Δευτέρας δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και τα πρόστιμα που θα πρέπει να επιβληθούν (ή να μην επιβληθούν) στους φορολογούμενους που δεν κατάφεραν να κάνουν ηλεκτρονικές πληρωμές ίσες με το 30% του εισοδήματός τους λόγω πανδημίας.

Με αναλυτικά παραδείγματα, εξηγείται το πώς θα πρέπει οι φορολογικές αρχές να αντιμετωπίσουν φορολογικά το συγκεκριμένο ζήτημα. Ενισχύσεις και επιδόματα που καταβλήθηκαν μέσα στο 2020 για να βοηθηθούν οι πληττόμενοι, δεν θα θεωρηθούν καν εισόδημα.


Ως εκ τούτου, για αυτά τα ποσά δεν θα ζητηθεί καν η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών. Από την άλλη, ακόμη και για τα πραγματικά εισοδήματα, δεν θα υπολογιστούν πρόστιμα αρκεί οι φορολογούμενοι να χαρακτηρίζονται ως πληττόμενοι: να είναι επαγγελματίες που έβαλαν υποχρεωτικά λουκέτο στη δραστηριότητά τους, μισθωτοί που μπήκαν σε αναστολή, ιδιοκτήτες που έχασαν ενοίκια κλπ.

Μέσα στα επόμενα 24ωρα, ενδεχομένως και εντός της ημέρας, αναμένεται να δημοσιευτεί και το καινούργιο έντυπο Ε1 οπότε πλέον θα ανοίξει ο δρόμος για την ενεργοποίηση του Taxis. Μέχρι το τέλος Αυγούστου, θα πρέπει να υποβληθούν δηλώσεις από συνολικά 8,9 εκατομμύρια φορολογούμενους.


Με την απόφαση, ξεκαθαρίζεται ότι δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα επί του οποίου υπολογίζονται οι απαιτούμενες δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, εισοδήματα με έκτακτο χαρακτήρα, καθώς και έκτακτες αποζημιώσεις, αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που δόθηκαν στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών εξάπλωσης της πανδημίας.

Τα εισοδήματα έκτακτου χαρακτήρα που δεν περιλαμβάνονται, είναι τα ακόλουθα:
i. Οι εφάπαξ αποζημιώσεις λόγω διακοπής σύμβασης εργασίας ή άλλης σύμβασης και το καταβαλλόμενο ασφάλισμα στα πλαίσια ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων.

ii. Το επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, καθώς και το επίδομα αναζήτησης εργασίας στο πλαίσιο δράσεων συμβουλευτικής.

iii. Η αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης.

iv. Η είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή οικονομικής ενίσχυσης, λόγω διάλυσης αλιευτικού σκάφους.

ν. Έκτακτες αποζημιώσεις, αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και αποτελούν εισόδημα.

Όσον αφορά στις ηλεκτρονικές πληρωμές:
Για τις περιπτώσεις που το δηλωθέν ποσό δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός του φορολογικού έτους 2020 με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής είναι μεν χαμηλότερο του απαιτούμενου 30% του πραγματικού εισοδήματος από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά είναι υψηλότερο του 20% αυτού, ο φόρος που προκύπτει προσαυξάνεται κατά έντεκα τοις εκατό (11%) επί της διαφοράς μεταξύ απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού δαπανών που πραγματοποιηθήκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Για παράδειγμα, φορολογούμενος με πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα ίσο με 15.000€, απαιτείται να δηλώσει πραγματοποιηθείσες εντός του φορολογικού έτους 2020 δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ποσού τουλάχιστον 4.500€ (15.000*30%=4.500). Εάν αυτός δηλώσει δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής που ανέρχονται στο 25% (ανώτερο του 20%, αλλά υπολειπόμενου του απαιτούμενου 30%) του πραγματικού τους εισοδήματος (15.000*25%=3.750€), τότε η προσαύξηση του φόρου της κλίμακας 15 θα είναι ίση με 82,5€ [(4.500-3.750)*11%=82,5].

 

powered by social2s