Επιδοτουμενα προγραμματα στην Αργολιδα

Επιδοτουμενα προγραμματα στην Αργολιδα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης & Συμβουλευτικής για τη στήριξη της Εξωστρέφειας από το Επιμελητήριο Αργολίδας

Το Επιμελητήριο Αργολίδας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) προγραμματίζει για το μήνα Οκτώβριο 2013, σεμινάρια κατάρτισης για επιχειρηματίες – μέλη του (εργαζόμενους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή αυτοαπασχολούμενους ή επιχειρηματίες) με θέμα “Ανάπτυξη των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα Εξωστρέφειας”.

Η δημιουργία ενός σημαντικού αποθέματος ανθρώπινου δυναμικού με ειδικές γνώσεις και τεχνικές σε θέματα εξωστρέφειας είναι μείζονος σημασίας για την ανάπτυξη, τόσο των επιχειρήσεων αλλά και της οικονομίας συνολικά, επομένως τα μέλη ενθαρρύνονται να επενδύσουν δυναμικά στον τομέα αυτόν, αυξάνοντας την εξαγωγική τους ετοιμότητα έτσι ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως ευκαιρίες διεθνοποίησης των επιχειρήσεων τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζομένους σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (μέχρι 250 άτομα προσωπικό), αυτοαπασχολούμενους ή επιχειρηματίες καθώς και αγρότες και παρέχει τη δυνατότητα επιδοτούμενης κατάρτισης 40 ωρών με επιδότηση 5 ευρώ (μικτά) ανά ώρα, με σκοπό την ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Εξωστρέφειας.

Συγκεκριμένα για τον μήνα Οκτώβρη έχουν προγραμματιστεί διαδοχικά δύο σεμινάρια μέσα από τα οποία θα καταρτιστούν 50 άτομα περίπου. Με βάση την εκδήλωση ενδιαφέροντος δύναται να πραγματοποιηθούν περισσότερα μέχρι το τέλος του 2013. Τα σεμινάρια λαμβάνουν χώρα εκτός ωραρίου εργασίας, συνήθως απογεύματα.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Ένταξης στο Πρόγραμμα:

 Αίτηση συμμετοχής (δίνεται από το Επιμελητήριο)
 Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 Βεβαίωση εργοδότη ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος
 Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα
 Πρόσφατη φωτογραφία
 Υπεύθυνη Δήλωση ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό άνω των 250 ατόμων
 Για τους αγρότες: Αντίγραφο του Ε9 του τελευταίου έτους και φωτοτυπία της σελίδας των στοιχείων τους που αναγράφονται στο βιβλιάριο του ΟΓΑ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα της Επιμελητηριακής Αναπτυξιακής Αργολίδας μ.Κ.Ε. (Κορίνθου 23, Άργος) στο τηλέφωνο 27510-67663 ή στους δικτυακούς τόπους της ΕΕΔΕ και του Επιμελητηρίου αντίστοιχα www.exostrefeia-eede.gr, www.arcci.gr

Paratiritis-news.com

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ - Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα Ε-mail: paratiritisargolida@gmail.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *