Ποτε θεμελιωνετε συνταξιοδοτικο δικαιωμα (εφαρμογή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

Ποτε θεμελιωνετε συνταξιοδοτικο δικαιωμα (εφαρμογή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

Μέσα από την ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να μαθαίνουν το πότε θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα μέσω ειδικής εφαρμογής που λειτουργεί από τη Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2012.

Το εν λόγω ηλεκτρονικό εργαλείο θα φέρει την ονομασία «Οδηγός Θεμελίωσης Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος» και θα παρέχει πληροφορίες βάσει των νέων συνταξιοδοτικών διατάξεων του ν. 4093/2012.σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του ΙΚΑ, εργασίες βελτίωσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του τομέα συντάξεων επιτελούνται στην ιστοσελίδα, με στόχο τη σύνδεση όλων των εργαλείων με τα στοιχεία αποδοχών και ημερών ασφάλισης, τα οποία κρατούνται στο ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα για κάθε ασφαλισμένο. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο οδηγός θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος θα συνδεθεί με τις ηλεκτρονική αίτηση για σύνταξη και την παρακολούθηση της πορείας της αίτησης συνταξιοδότησης και της αίτησης για προσδιορισμό χρόνου ασφάλισης.

greekmoney.gr

 

Paratiritis-news.com

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ - Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα Ε-mail: paratiritisargolida@gmail.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *