1.300 Προσληψεις Συμβασιουχων σε Εφορειες Αρχαιοτητων για 12 μηνες

1.300 Προσληψεις Συμβασιουχων σε Εφορειες Αρχαιοτητων για 12 μηνες

Το υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων,Πολιτισμού & Αθλητισμού έδωσε έγκριση για τις προσλήψεις, χιλίων τριακοσίων (1.300) ατόμων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως ένα (1) έτος, στις κατωτέρω Εφορίες Αρχαιοτήτων και Υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των αρχαιολογικών έργων που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ και να καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που επιτάσσει το ΕΣΠΑ, ως εξής:

 

Β΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΤΕ

ΛΟΓΙΣΤΩΝ

1

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

13

 

Δ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ

ΛΟΓΙΣΤΩΝ

1

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

5

 

ΣΤ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΔΕ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ

3

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

40

 

Η΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΤΕ

ΛΟΓΙΣΤΩΝ

1

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

8

 

ΙΑ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΒ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΤΕ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΔΕ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ

1

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

6

 

ΙΔ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΤΕ

ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ

1

ΔΕ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ

1

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

2

 

ΙΕ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΓΕΩΛΟΓΩΝ

1

ΤΕ

ΛΟΓΙΣΤΩΝ

1

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

15

 

ΙΣΤ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΔΕ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ

1

 

ΙΖ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΤΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΔΕ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ

2

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

10

 

ΙΘ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΤΕ

ΛΟΓΙΣΤΩΝ

1

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

14

 

ΚΑ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΔΕ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ

1

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

6

 

ΚΒ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΔΕ

ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ (ΗΜΕΡΑΣ)

1

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

20

 

ΚΕ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ

ΛΟΓΙΣΤΩΝ

1

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

6

 

ΚΖ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

 
       

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

 

ΔΕ

ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ (ΗΜΕΡΑΣ)

1

 

ΔΕ

ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ (ΝΥΧΤΑΣ)

2

 
   

ΚΘ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

 
       

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

 

ΤΕ

ΛΟΓΙΣΤΩΝ

1

 
   

Λ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

 
       

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

 

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

 

ΠΕ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

 

ΤΕ

ΛΟΓΙΣΤΩΝ

4

 

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

15

 

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

2

 

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

800

 
   

ΛΑ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

 
       

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

 

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

 

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

6

 
   

ΛΒ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

 
       

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

 

ΔΕ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ

1

 
   

ΛΔ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

 
       

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

 

ΤΕ

ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ

1

 

ΔΕ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ

2

 

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

10

 
   

ΛΣΤ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

 
       

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

 

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

45

 
   

ΛΗ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

 
       

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

 

ΠΕ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

1

 
   

ΛΘ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

 
       

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

 

ΠΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

1

 

ΤΕ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

 

ΔΕ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ

1

 
   

 

 

  3Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΤΕ

ΛΟΓΙΣΤΩΝ

1

   
  4Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

2

   
  6Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΔΕ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ

1

   
  7Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ

ΛΟΓΙΣΤΩΝ

1

ΤΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

20

   
  8Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΤΕ

ΛΟΓΙΣΤΩΝ

2

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

4

   
  9Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΤΕ

ΛΟΓΙΣΤΩΝ

1

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

12

   
  10Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ

1

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

1

ΔΕ

ΛΟΓΙΣΤΩΝ

1

ΔΕ

ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ (ΗΜΕΡΑΣ)

8

 

 

  11Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

ΔΕ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ

2

ΥΕ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1

 

  6  
  12Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ

ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ

3

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

5

   
  13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ

ΛΟΓΙΣΤΩΝ

1

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

1

ΔΕ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ

1

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

4

   
  16Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΤΕ

ΛΟΓΙΣΤΩΝ

1

   
  19Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΔΕ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ

1

ΔΕ

ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ (ΗΜΕΡΑΣ)

1

ΔΕ

ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ (ΝΥΧΤΑΣ)

2

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

5

   
  21Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΤΕ

ΛΟΓΙΣΤΩΝ

1

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

15

   
  22Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΔΕ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ

2

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

11

   
  23Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1

ΤΕ

ΛΟΓΙΣΤΩΝ

1

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

12

   
  26Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

 

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ-ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

2

ΠΕ

ΓΕΩΛΟΓΩΝ

 

1

ΠΕ

ΒΙΟΛΟΓΩΝ

 

1

ΠΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

2

ΠΕ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

1

ΤΕ

ΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

1

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

2

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ

 

1

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

 

20

     
 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

 
     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

 

1

ΤΕ

ΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

1

     
 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 
     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

1

ΠΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

1

ΤΕ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ

 

1

ΔΕ

ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ

 

1

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

 

3

     
 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

 
     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΤΕ

ΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

1

ΔΕ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ

 

2

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

 

7

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

4

 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ)

 

ΠΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

6

ΠΕ

ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ

1

ΠΕ

ΖΩΓΡΑΦΩΝ

4

ΤΕ

ΛΟΓΙΣΤΩΝ

2

ΤΕ

ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ

10

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ & ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ

ΒΙΟΛΟΓΩΝ

1


  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΔΕ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

1

ΔΕ

 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

1

   

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

ΔΕ

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

1

ΔΕ

 

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΡΑΝΟΥ

1

ΥΕ

 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

2

Οι προσλήψεις του εν λόγω προσωπικού στις ανωτέρω Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3051/2002
«Συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (Φ.Ε.Κ. 220/Α/2002), την παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 151/Α/2004) και Της παρ. 2 εδ. ιε΄ του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009
«Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 234/Α/2009).
Εφιστάται η προσοχή των αρμόδιων Προϊσταμένων για την αυστηρή τήρηση των νομίμων διαδικασιών, καθώς επίσης και των κριτηρίων πρόσληψης (άρθρο 21 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε).
Η ανακοίνωση θα συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ανακοίνωσης Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) που παρέχεται μέσω του δικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής : Κεντρική σελίδα – Φορείς – Υποδείγματα – Εποχικό Προσωπικό (ΣΟΧ) και να τηρηθεί η διαδικασία της πρόσληψης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σχετικά υποδείγματα του Α.Σ.Ε.Π.

ΠΗΓΗ: dikaiologitika.gr

Paratiritis-news.com

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ - Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα Τel: 6998208172 / 6945984769 - Ε-mail: giomoustair@gmail.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *