Διεκρινισεις για εκδοση Αδειας Κυκλοφοριας Αγροτικου Αυτοκινητου

Διεκρινισεις για εκδοση Αδειας Κυκλοφοριας Αγροτικου Αυτοκινητου

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων δίνει διευκρινίσεις ως προς την ταξινόμηση και την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για ΦΙΧ αγροτικά αυτοκίνητα.

Οι διευκρινίσεις αφορούν ως προς τον προσδιορισμό του μεγέθους της αγροτικής εκμετάλευσης προκειμένου να χορηγηθεί η προβλεπόμενη βεβαίωση για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ αγροτικού αυτοκινήτου.

Επίσης το υπουργείο δίνει παραδείγματα για την κατανόηση των διεκρινίσεων.

Δείτε την εγκύκλιο για την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων:

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού και κατόπιν πολλαπλών ερωτημάτων που δέχεται η Υπηρεσία μας σχετικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Για τη διαδικασία προσδιορισμού του μεγέθους αγροτικής εκμετάλλευσης, προκειμένου να χορηγηθεί η προβλεπόμενη βεβαίωση για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ αγροτικού αυτοκινήτου σας γνωρίζουμε ότι με την εγκύκλιο 1008182/124/Α0012-24-1-2005 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών έχει καθοριστεί ο τρόπος προσδιορισμού των ακαθάριστων
εσόδων της αγροτικής εκμετάλλευσης με βάση τους συντελεστές καθαρού εισοδήματος κατά κατηγορία γεωργικών επιχειρήσεων, οι οποίοι περιγράφονται στην εν λόγω εγκύκλιο.
Επίσης στην Υ.Α. Α2/29542/5347/9-8-1991 (ΦΕΚ 707/Β/1991), Κεφάλαιο Δ΄ προβλέπεται ότι για κάθε τόνο (tn) μικτού βάρους κατεχόμενου ΦΙΧ αγροτικού αυτοκινήτου η αγροτική επιχείρηση πρέπει να έχει πραγματοποιήσει ακαθάριστα έσοδα ύψους 1.000.000 δρχ. (3.000,00 €).
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία συνεπάγεται ότι εάν διαιρέσουμε το ακαθάριστο εισόδημα με το 3.000,00 € προκύπτει το σύνολο των τόνων μικτού βάρους των ΦΙΧ αγροτικών αυτοκινήτων που δικαιούται η εκμετάλλευση.

Για την πληρέστερη κατανόηση σας, παραθέτουμε τα παρακάτω παραδείγματα:
Παράδειγμα 1 :
Από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ενδιαφερόμενου με εκμετάλλευση φυτικής παραγωγής, προκύπτει ότι το σύνολο του καθαρού γεωργικού εισοδήματος με βάση το αντικειμενικό σύστημα είναι 10.000,00 €.
Για τον υπολογισμό των ακαθάριστων εσόδων διαιρούμε το σύνολο του καθαρού γεωργικού εισοδήματος με τον συντελεστή καθαρού εισοδήματος, που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι 10% έως 20%, οπότε χρησιμοποιούμε το Μέσο Όρο αυτού, δηλ. 15%. 10.000,00 € /15 % = 10.000,00 € / 0,15 = 66.666,66 €.
Στη συνέχεια διαιρούμε το ποσό αυτό με το 3.000,00 €/tn. 66.666,66 € / 3.000,00 €/tn = 22,22 tn μικτού βάρους.
Παράδειγμα 2 :
Από το Πιστοποιητικό τζίρου που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος από την τοπική ΔΟΥ προκύπτει ότι η γεωργική επιχείρηση πραγματοποίησε ακαθάριστα έσοδα (τζίρο) 60.000,00 €.
Για τον υπολογισμό του συνόλου των τόνων μικτού βάρους που δικαιούται η επιχείρηση διαιρούμε τα ακαθάριστα έσοδα με το 3.000,00 €. 60.000,00 € / 3.000,00 €/tn = 20 tn μικτού βάρους.
Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες αποστέλλεται το παρόν, για την εφαρμογή της εγκυκλίου 1008182/124/Α0012-24-1-2005 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία επισυνάπτεται.

ΠΗΓΗ: dikaiologitika.gr

Paratiritis-news.com

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ - Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα Ε-mail: paratiritisargolida@gmail.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *