Προσληψεις προσωπικου απο τον ΔΕΔΔΗΕ* (πρωην ΔΕΗ) Ναυπλιου

Προσληψεις προσωπικου απο τον ΔΕΔΔΗΕ* (πρωην ΔΕΗ) Ναυπλιου

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει τις προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΠΠ-Η/ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (για τις ανάγκες αυτής στην ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΠΟΡΟΥ– ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΎΔΡΑΣ), που εδρεύει στο Ναύπλιο.

Π.Ε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1

Π.Ε Διοικητικού – Οικονομικού (Υπάλληλος Γραφείου) 1

Τ.Ε Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος 1

Δ.Ε Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων-Υπογείων Δικτύων 1

Δ.Ε Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων-Υπογείων Δικτύων 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 26, Τ.Κ. 21100 – Ναύπλιο, απευθύνοντάς την στον ΔΕΔΔΗΕ/Περιοχή Ναυπλίου/Τομέας Υποστήριξης, υπόψη κας Μπουλούκου Δήμητρας (τηλ. επικοινωνίας: 27520 – 21410).

ολη η προκήρυξη εδώ

ΠΗΓΗ: dikaiologitika.gr

*Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η διαχείριση του δικτύου ηλεκτρισμού πέρασε από τη ΔΕΗ στην ΔΕΔΔΗΕ.

Υπηρεσίες όπως, η ηλεκτροδότησή, η καταμέτρηση της κατανάλωσης, η αποκατάσταση των βλαβών, περνούν πλέον από την ΔΕΗ στο ΔΕΔΔΗΕ.

Όπως και τα σημεία εξυπηρέτησης για υπηρεσίες δικτύου (Περιοχές, Πρακτορεία και Υποπρακτορεία της ΔΕΗ) παραμένουν στη γνωστή τους θέση, απλά αλλάζουν οπτική εικόνα και εντάσσονται στο ΔΕΔΔΗΕ.

Paratiritis-news.com

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ - Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα Ε-mail: paratiritisargolida@gmail.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *