ΕΣΠΑ: Επιδοτησεις εως 60% για τονωση των επιχειρησεων

ΕΣΠΑ: Επιδοτησεις εως 60% για τονωση των επιχειρησεων

Επιχορηγήσεις μέσω ΕΣΠΑ ετοιμάζεται να δώσει το υπουργείο Ανάπτυξης για την ενίσχυση επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την προδημοσίευση, η χρηματοδότηση θα φτάσει έως και 60% για επενδύσεις έως 300.000 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι ύψους 345 εκατομμυρίων ευρώ και θα καλύψει χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους τομείς, όπως προβλέπεται στην προδημοσίευση.

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

α) Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων.

β) Θεματική Ενότητα «Τουρισμός»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας τουριστικών επιχειρήσεων.

γ) Θεματική Ενότητα «Εμπόριο»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του τριτογενή τομέα

δ) Θεματική Ενότητα «Υπηρεσίες»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του τριτογενή τομέα

Η πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων και ο τομέας της αλιείας εξαιρούνται από την εν λόγω προκήρυξη.

Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις

2. νέες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της επενδυτικής τους πρότασης δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις

3. υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την παραλαβή του επενδυτικού τους σχεδίου

Κριτήρια αξιολόγησης

Αυτά θα αφορούν κατά περίπτωση κυρίως:

• Την επιχειρηματική ικανότητα και συνέπεια στις συναλλαγές του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης

• Την δυνατότητα διάθεσης της ίδιας συμμετοχής (εφόσον προβλέπεται στο χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης)

• Την Βιωσιμότητα της επιχείρησης

• Την διατήρηση ή / και την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης

• Τον επιχειρησιακό και τεχνικό σχεδιασμό της επένδυσης

• Τη συμβολή της επενδυτικής πρότασης στην ανάπτυξη της καινοτομίας, των τεχνολογιών πληροφορικής, της προστασίας του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης ενέργειας

Οι επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες είναι:

– Κτίρια και εγκαταστάσεις

– Μηχανήματα και Εξοπλισμός

– Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος

– Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

– Συστήματα Αυτοματοποίησης

– Δικαιώματα Τεχνογνωσίας

– Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

– Προβολή – Προώθηση

– Αμοιβές Συμβούλων

dealnews.gr

 

Paratiritis-news.com

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ - Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα Ε-mail: paratiritisargolida@gmail.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *