Τομεις και ειδικοτητες του 1ου ΕΠΑΛ Αργους

Τομεις και ειδικοτητες του 1ου ΕΠΑΛ Αργους

Για το σχολικό έτος 2012-13 στο 1ο ΕΠΑΛ Άργους λειτουργούν οι παρακάτω τομείς και ειδικότητες:

Β΄ ΤΑΞΗ

Γ΄ ΤΑΞΗ

ΤΟΜΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
2.ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

1.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
2.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1.ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΟΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
2.ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
3.ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

 1. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου, χωρίς εξετάσεις.

2.α) Στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Β΄τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου.

β) Στην ίδια τάξη εγγράφονται επίσης:

i) οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή τίτλου ισότιμου προς αυτό.

ii) οι κάτοχοι πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.), Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.), Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. και Β΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε., προκειμένου να αποκτήσουν ειδικότητα άλλου Τομέα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους.

3. α) Στη Γ΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Γ΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.

β) Στην ίδια τάξη εγγράφονται επίσης:

i) Οι κάτοχοι πτυχίου Α΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε., αντίστοιχης ειδικότητας.

ii) Οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε., άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα.

iii) Οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Λ. άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα.

iv) Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα.»

Επιπλέον δίνεται η πρόσβαση στο νέο Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας «Μαθητεία για Αποφοίτους». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα Μαθητείας για τους νέους που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την τεχνική – επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπου θα παρέχεται στους νέους απόφοιτους η ευκαιρία να αποκτήσουν την πρώτη τους εμπειρία από την επαγγελματική ζωή κάνοντας Μαθητεία σε Επιχειρήσεις ενώ ταυτόχρονα θα λαμβάνουν υποτροφία από το Υπουργείο Παιδείας.

Η Διεύθυνση του  1ου ΕΠΑΛ Άργους καλεί τις επιχειρήσεις της πόλης και του νομού να ενημερωθούν για το Πρόγραμμα της Μαθητείας είτε από τo site http://www.math      iteia4u.gov.gr/ είτε από το σχολείο.

Paratiritis-news.com

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ - Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα Τel: 6998208172 / 6945984769 - Ε-mail: giomoustair@gmail.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *