7 ακομη θεσεις εργασιας στο Δημο Ναυπλιεων

7 ακομη θεσεις εργασιας στο Δημο Ναυπλιεων

Εγκρίθηκε, τελικά, η απασχόληση επτά ατόμων για το ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης» Ναυπλιέων (ΔΟΚΟΙΠΑΝ), προς υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»/ ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, βάσει των αιτηθεισών προς έγκριση συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2012.

Ο καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες του Δήμου καθώς και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού θα γίνει από το οικείο δημοτικό συμβούλιο και προκειμένου για τα ΝΠΔΔ κατόπιν εισήγησης από τα διοικητικό συμβούλια αυτών προς το Δημοτικό Συμβούλιο, βάσει των αντίστοιχων αιτημάτων στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2012.

Σ` αυτούς τους δύσκολους καιρούς η δημιουργία 7 θέσεων εργασίας δεν θα διευκολύνει μόνο το έργο του (ΔΟΚΟΙΠΑΝ), αλλά θα οδηγήσει και στην βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των δημοτών.

Paratiritis-news.com

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ - Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα Τel: 6998208172 / 6945984769 - Ε-mail: giomoustair@gmail.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *