Εξώδικη Δήλωση – Πρόσκληση προς τον τηλεοπτικό σταθμό Alpha για εκπομπές που θίγουν Επαγγελματίες Αλιείς

By / 10 months ago / BANNER, ΕΛΛΑΔΑ / No Comments
Εξώδικη Δήλωση – Πρόσκληση προς τον τηλεοπτικό σταθμό Alpha για εκπομπές που θίγουν Επαγγελματίες Αλιείς

H «Εθνική Ένωση Πλοιοκτητών Επαγγελματιών Αλιέων η Μεσόγειος» έστειλε την παρακάτω εξώδικη Δήλωση – Πρόσκληση προς τον τηλεοπτικό σταθμό Alpha Δορυφορική Τηλεόραση Α.Ε., αναφορικά με το περιεχόμενο τηλεοπτικών εκπομπών που θίγουν με εμμονή τον επαγγελματικό τους κλάδο:

ΕΝΩΠΙΟΝ

ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΣKΛΗΣΗ

(με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος)

Του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Εθνική Ένωση Πλοιοκτητών Επαγγελματιών Αλιέων η Μεσόγειος» με Α.Φ.Μ. 998487861 / Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά, το οποίο εδρεύει στον Πειραιά, επί της οδού Νικήτα αρ. 10, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΚΑΤΑ

Του τηλεοπτικού σταθμού Alpha Δορυφορική Τηλεόραση Α.Ε., Αμπελακίων, θέση Πέτσα – Βακαλόπουλου, ΒΙΟΠΑ Παλλήνης, Τ.Κ. 15351.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ

  1. Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο,
  2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΠΑΤ) – Γρ. Υπουργού & Δ/νση Αλιείας

Το σωματείο μας ιδρύθηκε με την υπ’ αρ. 1802/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς με σκοπό τη πανελλαδική διεκδίκηση, προαγωγή και διασφάλιση των Ελλήνων Αλιέων. Αποτελείτο από 38 ιδρυτικά μέλη, ενώ πλέον απαριθμεί 200 μέλη – πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών παραγωγικής αλιείας βιντζότρατας.

Η βιντζότρατα είναι ένα παραδοσιακό κυκλωτικό αλιευτικό εργαλείο το οποίο δραστηριοποιείται στη Μεσόγειο θάλασσα και αλιεύει σε ρηχά νερά. Τα δίχτυα ανασύρονται από σκάφος σταθερά δεμένο πλησίον της ακτής.

Με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1967/2006 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 2006 θεσπίσθηκαν μέτρα και περιορισμοί αλιείας στη Μεσόγειο μεταξύ των οποίων και μέτρα που αφορούσαν τη λειτουργία της βιντζότρατας με αποτέλεσμα να παύσει η λειτουργία της πέραν της 31ης Μαρτίου 2010. Συγχρόνως ο ως άνω Κανονισμός παρείχε στα Κράτη Μέλη τη δυνατότητα αιτημάτων προς τη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας της Κοινότητας προκειμένου να ληφθεί απόφαση για ενδεχόμενες παρεκκλίσεις από αυτόν, έπειτα από κατάθεση σχετικού Σχεδίου Διαχείρισης επιστημονικά και τεχνικά τεκμηριωμένου. Το Σχέδιο Διαχείρισης και η αντίστοιχη μελέτη υλοποιήθηκαν από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) του «ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ» και υιοθετήθηκαν με την υπ΄ αρ. 6719/146097/29-12-2016 Υπουργική Απόφαση, ενώ μετά τη θέσπισή του και την κοινοποίησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η τελευταία συνέταξε σχέδιο Κανονισμού για τη θέσπιση Παρέκκλισης από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1967/2006, αναφορικά με την ελάχιστη απόσταση από την ακτή και το ελάχιστο βάθος για τη λειτουργία του αλιευτικού εργαλείου βιντζότρατα, το οποίο αποτελεί γρίπο που σύρεται από αγκυροβολημένο σκάφος.

Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/929 της Επιτροπής εκδόθηκε την 31η Μαΐου 2017, δημοσιεύθηκε στο τεύχος L 141 της επίσημης εφημερίδας της Ε.Ε. την 1η Ιουνίου 2017 και χορήγησε Παρέκκλιση 3 ετών για τη λειτουργία του εργαλείου, αρχόμενο από την ως άνω δημοσίευσή του.

Βάσει της Εγκυκλίου υπ’ αρ. 3006/72648/9-8-2017 (ΑΔΑ: ΩΗ324653ΠΓ-ΩΡ4) δόθηκαν άδειες επαναλειτουργίας της βιντζότρατας από 1ης Οκτωβρίου 2017 και το εργαλείο παρακολουθείται έκτοτε από το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης που ορίζει τον τρόπο λειτουργίας του και τις προϋποθέσεις λήψης σχετικής άδειας αλιείας, ενώ συγχρόνως ακολουθούνται οι ισχύουσες από την εθνική νομοθεσία επιπρόσθετες μόνιμες και εποχιακές τοπικές και χρονικές απαγορεύσεις καθώς και η απαγόρευση αλιείας σε μέρη που έχουν χαρακτηριστεί ως λειμώνες Ποσειδωνίας.

Οι επιστημονικές μελέτες που κατά καιρούς έχουν υλοποιηθεί και αφορούν τις επιπτώσεις της βιντζότρατας στο θαλάσσιο οικοσύστημα, έχουν τεκμηριώσει τη βιωσιμότητα του εργαλείου, ενώ δεν υφίστανται επιστημονικές μελέτες που να τεκμηριώνουν αντίθετη άποψη. H πειραματική αλιεία με βιντζότρατα που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2016 σε όλη τη Ελλάδα στόχο είχε να ενισχύσει το Σχέδιο Διαχείρισης του εργαλείου. Τα ευρήματα που προέκυψαν από τη μελέτη αυτή αλλά και την παρακολούθηση του εργαλείου κατά το διάστημα Οκτωβρίου 2017 – Μαρτίου 2018 είναι παρόμοια με αυτά προηγούμενων μελετών, αποτυπώνοντας τη βιωσιμότητα του εργαλείου και τεκμηριώνοντας μη καταστροφικές συνέπειες στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Η μαρίδα και η γόπα αναφέρονται ως τα κύρια αλιεύματα του εργαλείου, το ποσοστό απορρίψεων είναι μικρό (αποτελούμενο στην πλειοψηφία του από μη εμπορικά είδη), και το ποσοστό των ατόμων που αλιεύονται κάτω του ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους είναι επίσης μικρό.

Η χώρα, σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/929 της Επιτροπής (31ης Μαΐου 2017), θα παρακολουθήσει το εργαλείο μέσα από ένα τριετές αυστηρό Σχέδιο Διαχείρισης και ουσιαστικά  διεξάγει για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη και μεγάλης χωρο-χρονικής κλίμακας επιστημονική παρακολούθηση της βιντζότρατας βάσει της οποίας θα διερευνήσει και θα τεκμηριώσει τις επιπτώσεις του εργαλείου στο οικοσύστημα.

Σύμφωνα δε με την τεχνική έκθεση “Αποτελέσματα της παρακολούθησης λειτουργίας του αλιευτικού εργαλείου γρίπος που σύρεται από σκάφος ή τράτα ή βιντζότρατα (SB) κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2017 – Μαρτίου 2018″ η οποία κατατέθηκε τον Ιούλιο 2018 από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥπΑΑΤ, η ικανότητα του αλιευτικού στόλου των βιντζοτρατών έχει μειωθεί σημαντικά σε ποσοστό που πλησιάζει το 65%, σε σχέση με το έτος 1991. Σήμερα αντιπροσωπεύει το 1.62%, 3.54% και 2.45% όσον αφορά τον αριθμό, kW και GT αντίστοιχα του συνολικού επαγγελματικού στόλου της χώρας. Από τα 242 σκάφη που φέρουν άδεια με το συγκεκριμένο εργαλείο, δραστηριοποιήθηκαν μόλις τα 151. Η Αλιευτική Προσπάθεια (ΑΠ) παραμένει σχετικά χαμηλή με τα σκάφη να εκμεταλλεύονται το 55.05% της συνολικής θεωρητικής ΑΠ. Αυτό αντιπροσωπεύει μόλις το 0.8% της συνολικής ΑΠ που διαμορφώνεται από όλα τα αλιευτικά εργαλεία της χώρας. Ως πιθανοί ανασταλτικοί παράγοντες, αναφέρονται οι άσχημες καιρικές συνθήκες, οι χαμηλές τιμές πώλησης των αλιευμάτων σε συνάρτηση με την ανάγκη πρόσληψης πληρώματος αλιεργατών και η μειωμένη, όπως δηλώνεται από τους ίδιους, παραγωγή μαρίδας. Προσδιορίστηκαν με ακρίβεια 1.777 θέσεις αλιείας του εργαλείου και εκτιμήθηκε το ποσοστό της έκτασης κατά μήκος της Ελληνικής ακτογραμμής, όπου δραστηριοποιείται το εργαλείο. Η τιμή αυτή εκτιμήθηκε μεταξύ 2.15% και 3.23%. Σύμφωνα με τις παραπάνω εκτιμήσεις, σε ποσοστό που υπερβαίνει το 96% το οικοσύστημα της παράκτιας ζώνης δεν επηρεάζεται από συνέπειες που προκύπτουν από τη δραστηριότητα της αλιείας με βιντζότρατα.

Ο τηλεοπτικός σας σταθμός πρόσφατα ξεκίνησε να προβάλει επαναλαμβανόμενα ρεπορτάζ στο πλαίσιο Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων,  τα οποία συστηματικά βάλλουν κατά του αλιευτικού εργαλείου της βιντζότρατας, υποστηρίζοντας μονομερώς και μη αντικειμενικώς αποκλειστικά τα συμφέροντα παράκτιων αλιέων, υπό το πρόσχημα επικαλούμενης βλάβης στο οικοσύστημα από το εν λόγω αλιευτικό και νομίμως αδειοδοτηθέν εργαλείο.

Πιο συγκεκριμένα, την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, κατά τη διάρκεια του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του σταθμού σας, προβάλατε ρεπορτάζ όπου παράκτιοι αλιείς του Ωρωπού, όπου σημειωτέον ΔΕΝ αλιεύουν βιντζότρατες, κατήγγειλαν «καταστροφή του βυθού» από το εργαλείο της βιντζότρατας και ζήτησαν απαγόρευση της αλιευτικής τους δραστηριότητας! Το εν λόγω ρεπορτάζ περιείχε καταγγελίες ότι δήθεν το ως άνω αλιευτικό εργαλείο σαρώνει το βυθό και καταστρέφει τον γόνο, συνοδευόμενο από σχετική λεζάντα με τίτλο «κίνδυνος οι επιπλέον άδειες».

Περαιτέρω, την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019, αφιερώθηκε και πάλι τηλεοπτικός χρόνος σε βάρος του ιδίου συρόμενου αλιευτικού εργαλείου από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, χαρακτηρίζοντας ως «ημίμετρα» τις νέες ρυθμίσεις αδειοδότησής του από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τη στιγμή που «η απειλούμενη καταστροφή είναι μη αναστρέψιμη». Η δημοσιογράφος του σταθμού σας κ. Βίκυ Χαντζή έκανε λόγο για δήθεν ασάφεια των επικαιροποιημένων χαρτών της Ποσειδωνίας με αποτέλεσμα να «ενισχύεται η άναρχη και λαθραία αλιεία» και να «αλωνίζουν οι βιντζότρατες» προκαλώντας μεγάλη καταστροφή στα λιβάδια της Ποσειδωνίας. Σε σχετικές δηλώσεις ενώπιον της κάμεράς σας προέβη και η Διευθύντρια του Ερευνητικού Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος Α. Μηλιού, απαξιώνοντας το σχετικό πρόγραμμα χαρτογράφησης, ενώ περαιτέρω έγινε λόγος για βιντζότρατες που «αδειάζουν το Αιγαίο από κάθε μορφής αλίευμα», παρότι είναι «επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι είναι τα πιο καταστροφικά εργαλεία».

Σε συνέχεια των προηγουμένων ρεπορτάζ, την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, προβάλατε εκ νέου το ίδιο θέμα, στον Πατραϊκό Κόλπο, με τη δημοσιογράφο σας Μ. Κολοβού να συλλέγει δηλώσεις παράκτιων αλιέων περί πρόκλησης δήθεν πλήγματος στη θαλάσσια ζωή από τις βιντζότρατες, που κατά δήλωσή τους καταστρέφουν τον βυθό και παρεμποδίζουν τα ψάρια να αναπαραχθούν, με αποτέλεσμα η γύρω περιοχή να χαρακτηρίζεται ως «κρανίου τόπος».

Τέλος, την Παρασκευή 15 Μαρτίου, σε συνέχεια της κατευθυνόμενης δημοσιογραφικής δραστηριότητάς σας περί δήθεν καταστροφικού έργου συντελούμενου στις ελληνικές θάλασσες από τις 180 δραστηριοποιούμενες βιντζότρατες, η δημοσιογράφος σας κ. Μαρία Κολοβού, προλόγισε περιχαρής την επικείμενη κατάργηση αυτών λόγω μη πρόθεσης ανανέωσης του διαχειριστικού σχεδίου, καθόσον «δεν αφήνουν τον γόνο να αναπτυχθεί», ενώ υπογραμμίστηκε περαιτέρω πόσο δικαιωμένοι αισθάνονται οι παράκτιοι αλιείς από τη σχετική εξαγγελία του Υπουργού Αγρ. Ανάπτυξης.

Επειδή, οι από 15 Μαρτίου 2019 δηλώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης σε κάμερα του σταθμού σας αποκλίνουν ουσιωδώς από τις σχετικές δεσμεύσεις στις οποίες υπόκειται η αλιεία με βιντζότρατα στη χώρα μας βάσει ευρωπαϊκού Κανονισμού και σχετικής Παρεκκλίσεως κατά τα ως άνω διαλαμβανόμενα και τυχούσα κατάργηση αυτής προ τουλάχιστον της λήξης του τρέχοντος διαχειριστικού σχεδίου και της εξαγωγής επιστημονικών δεδομένων κατά τις συναφείς ευρωπαϊκού δικαίου επιταγές θα επισύρει μετά βεβαιότητας αντίστοιχες ευθύνες της χώρας μας ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επειδή, η παρουσίαση και η κάλυψη των εν γένει «ειδήσεων» λαμβάνει χώρα με πρόδηλη μονομέρεια από τον ως άνω σταθμό και όσους καλύπτουν και παρουσιάζουν τα σχετικά ρεπορτάζ, κατά τρόπο που προσβάλλει την επαγγελματική αξιοπρέπεια και υπόληψη των μελών του σωματείου μας, υποβαθμίζοντας ταυτόχρονα την απαιτούμενη ποιοτική στάθμη του τηλεοπτικού σας προγράμματος.

Επειδή, τα ως άνω προβαλλόμενα δια των σχετικών ρεπορτάζ είναι στο σύνολό τους παρελκυστικά και επιχειρείται δι’ αυτών η παραπλάνηση του τηλεοπτικού κοινού, στο μέτρο κατά το οποίο οι νομίμως αδειοδοτημένες και λειτουργούσες βιντζότρατες, τις οποίες εκπροσωπούμε και υπερασπιζόμαστε, ΔΕΝ αλιεύουν με  τρόπο που να κατατείνει σε μορφές περιβαλλοντολογικής υποβάθμισης.

Επειδή, αγωνιζόμαστε νυχθημερόν για τα προς το ζην στις ελληνικές θάλασσες, τηρώντας απαρέγκλιτα τους νόμους και τις προϋποθέσεις σύννομης χρήσης του εργαλείου της βιντζότρατας – η οποία όπως προεκτέθηκε είναι εγκεκριμένη κατά Παρέκκλιση του σχετικού Κανονισμού και παρακολουθείται στενά από τους αρμόδιους φορείς – και δεν προτιθέμεθα να επιτρέψουμε τη συνέχιση του επαγγελματικού μας διασυρμού στο βωμό του επιχειρούμενου σκανδαλισμού και χειραγώγησης της κοινής γνώμης, κατά παράβαση των επιταγών της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Επειδή, διαμαρτυρόμαστε εντονότατα δια της παρούσης για τις ψευδείς και συκοφαντικές διαδόσεις στις οποίες προβαίνετε και επανέρχεστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, πλήττοντας την τιμή και υπόληψη των μελών του σωματείου μας, προβάλλοντας με πλήρη μονομέρεια το θέμα του εν λόγω αλιευτικού εργαλείου, υποβάλλοντας το τηλεοπτικό κοινό, δημιουργώντας εσφαλμένες εντυπώσεις και παραβιάζοντας εν γένει εξακολουθητικά τους κανόνες επαγγελματικής δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Επειδή, προβάλλετε τη γνώμη καθ’ ύλη και επιστημονικά αναρμοδίων να τοποθετηθούν πάνω στο ζήτημα, ενώ ουδέποτε αναζητήσατε την θέση των αρμοδίων επιβλεπουσών αρχών και φορέων για το σχετικό αλιευτικό εργαλείο που είναι το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ).

Επειδή, έχουμε πολλάκις επιχειρήσει να παρέμβουμε στο κανάλι σας κατά τη προβολή του σχετικού ζητήματος και να θέσουμε τον απαιτούμενο αντίλογο στην επιχειρούμενη κατασυκοφάντηση της επαγγελματικής μας δράσης, πλην όμως ουδέποτε κατέστη εφικτό να ακουστούμε και να προβληθούν οι θέσεις μας κατά παράβαση της αρχής των ίσων αποστάσεων που οφείλετε να τηρείτε απαρεγκλίτως.

Επειδή, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διευκρινιστεί, πώς υποστηρίζεται η αντικειμενικότητα και η ακρίβεια των γεγονότων, πώς τηρείται η δημοσιογραφική δεοντολογία και πώς υποστηρίζεται το δημόσιο συμφέρον, όταν προβάλλονται «ειδήσεις» χωρίς διασταύρωση, αντίλογο και περαιτέρω επιστημονική τεκμηρίωση.

Επειδή, από την προπεριγραφείσα δυσφημιστική παρουσίαση της δράσης του επαγγελματικού μας κλάδου, ως επαγγελματιών με δράση έκνομη και σε βάρος του οικοσυστήματος, ενεργείτε κατά παράβαση της υποχρέωσης αντικειμενικής και πολυφωνικής ενημέρωσης του κοινού, ενώ ουδέποτε μας καλέσατε να παράσχουμε οιασδήποτε μορφής πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο αυτό, τον τρόπο λειτουργίας του εργαλείου και την εν γένει φύση του εριζόμενου τρόπου αλιείας, κατά των οποίων βάλετε συστηματικά και αβάσιμα.

Επειδή, στις 13 Μαρτίου 2019 προβάλατε άνευ προηγούμενης συναινέσεως πλάνα αλιείας από αλιευτικό σκάφος βιντζότρατας, το οποίο καταγγείλατε στο λιμενικό σώμα για δήθεν παράνομη δραστηριότητα – πλην όμως αποκρύψατε από το τηλεοπτικό σας κοινό ότι ο έλεγχος του λιμενικού σώματος κατέτεινε εν τέλει στη διακρίβωση ότι η εν λόγω βιντζότρατα αλίευε νομίμως και εντός των επιτρεπόμενων χωροχρονικών ορίων – δεδομένου ότι η αλιεία αυτή επιτρέπεται μια ώρα προ της ανατολής και μια ώρα μετά τη δύση του ηλίου – δημιουργώντας σκόπιμες εντυπώσεις και δυσφημώντας άλλη μια φορά την νόμιμη και αδειοδοτημένη επαγγελματική δράση μας, ενώ περαιτέρω προβάλατε πλάνα από σάκο μηχανότρατας και όχι βιντζότρατας διαστρεβλώνοντας ακόμη μια φορά την πραγματικότητα.

Επειδή, για ταυτόσημη συκοφαντική και μονομερή δράση καταγγείλαμε στις 4 Δεκεμβρίου 2018 και τον τηλεοπτικό σταθμό Star Channel ενώπιον του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και εκκρεμεί ενώπιον της εν λόγω Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής η έκδοση σχετικής απόφασης.

Επειδή, εντελώς συμπτωματικά, το προσχηματικό ενδιαφέρον σας για τη δήθεν προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος με την επαναλαμβανόμενη επιχειρούμενη αποτροπή της αλιευτικής λειτουργίας της βιντζότρατας συνέπεσε χρονικά με την έγκριση της εξαγγελθείσης συμφωνίας εξαγοράς του τηλεοπτικού σας σταθμού από θυγατρική του ομίλου που ελέγχει και διαχειρίζεται τον τηλεοπτικό σταθμό Star Channel.

Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη αφενός μεν την βαρύτητα και την περιοδικότητα των δια της παρούσης καταγγελλομένων, μέσω της προβολής σχετικών «ειδήσεων» μονομερώς και κατά πλήρη διαστρέβλωση της πραγματικότητας, αφετέρου δε του υψηλού μεριδίου τηλεθέασης που συγκεντρώνουν κατά κανόνα τα κεντρικά δελτία ειδήσεων των τηλεοπτικών σταθμών, η παρέμβασή μας αποσκοπεί στην αποκατάσταση της εύρυθμης και αντικειμενικής διάδοσης ειδήσεων στην οποία εκ του Συντάγματος υποχρεούστε, εφόσον υπηρετείτε αδέσμευτη δημοσιογραφία και όχι μονομερή συμφέροντα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ

Ότι διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για την αδικαιολόγητη επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά σας και

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Εξωδίκως, όπως ορίζει ο νόμος

  1. Εντός 10 ημερών από τη λήψη του παρόντος, στην ίδια ώρα, στην ίδια εκπομπή (Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων) και στην ίδια χρονική έκταση με τα ρεπορτάζ που προβάλλετε σε βάρος μας, να αναγνώσετε την παρούσα εξώδικο επιστολή μας στο σύνολό της.
  2. Στο εξής, στο πλαίσιο προβολής κάθε συναφούς περιεχομένου ρεπορτάζ, να αφιερώνετε ισάριθμο χρονικό διάστημα σε εμάς τους επαγγελματίες αλιείς αυτού του εργαλείου, προς υποστήριξη των θέσεων μας και ανταπάντηση στις αβάσιμες και αστήρικτες επιστημονικά καταγγελίες σας, στο πλαίσιο των ίσων αποστάσεων που επιβάλει η δημοσιογραφική δεοντολογία.

ΆΛΛΩΣ

Σας δηλώνουμε ότι προτιθέμεθα να ασκήσουμε στο ακέραιο άπαντα τα νόμιμα δικαιώματά μας ενώπιον των αρμοδίων πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων της χώρας.

Η παρούσα γνωστοποιείται στους αναγραφόμενους φορείς και φυσικά πρόσωπα, προς γνώσιν και για τις εκ μέρους τους επιβαλλόμενες ενέργειες.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον τηλεοπτικό σταθμό Alpha Δορυφορική Τηλεόραση Α.Ε. , Αμπελακίων, θέση Πέτσα – Βακαλόπουλου, ΒΙΟΠΑ Παλλήνης, Τ.Κ. 15351, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας την εξώδική αυτή δήλωση στην έκθεση επιδόσεως αυτού.

Αθήνα, 20/03/2019

Το εξωδίκως προσκαλούν σωματείο

Δια της πληρεξούσιας δικηγόρου

—————————————-

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ

ΚΑΝΤΕ LIKE ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FB ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Ειδήσεις από την Αργολίδα, την Ελλάδα και τον Κόσμο. 25 χρόνια στην ενημέρωση, 10 χρόνια στο διαδίκτυο.

paratiritisargolida

George George

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *