Καταγγελία στο ΕΣΡ για εκπομπές του STAR που θίγουν Επαγγελματίες Αλιείς (όλο το κείμενο)

By / 8 months ago / BANNER, ΕΛΛΑΔΑ / No Comments
Καταγγελία στο ΕΣΡ για εκπομπές του STAR που θίγουν Επαγγελματίες Αλιείς (όλο το κείμενο)

Η Εθνική Ένωση Πλοιοκτητών Επαγγελματιών Αλιέων “Η Μεσόγειος” κατέθεσε την παρακάτω Καταγγελία στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά του τηλεοπτικού σταθμού STAR Channel αναφορικά με το περιεχόμενο τηλεοπτικών εκπομπών που θίγουν με εμμονή τον επαγγελματικό τους κλάδο:

Προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)

Πανεπιστημίου & Αμερικής 5, Τ.Κ. 10564 Αθήνα

Τηλ: 213-1502390

Κοινοποιούμενο σε:

– Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΠΑΤ)

– ΕΣΗΕΑ

– Τηλεοπτικό Σταθμό Star Channel

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Εθνική Ένωση Πλοιοκτητών Επαγγελματιών Αλιέων η Μεσόγειος» με Α.Φ.Μ. 998487861 / Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά, το οποίο εδρεύει στον Πειραιά, επί της οδού Νικήτα αρ. 10, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΚΑΤΑ

Του τηλεοπτικού σταθμού Star Channel – Επωνυμία Φορέα: Νέα Τηλεόραση Α.Ε.,

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του ως άνω σταθμού υπό την παρουσίαση της Κας Μάρας Ζαχαρέα κατά τις ημερομηνίες :

  • 10.10.2017, 17.10.2017, 26.10.2017,
  • 21.5.2018, 22.5.2018, 24.5.2018,
  • 1.6.2018, 6.6.2018, 26.6.2018,
  • 12.9.2018
  • 2.10.2018, 5.10.2018, 9.10.2018, 16.2018, 17.10.2018, 24.10.2018, 25.10.2018, 31.10.2018
  • 7.11.2018, 21.11.2018

Αξιότιμοι κύριοι,

Το σωματείο μας ιδρύθηκε με την απόφαση 1802/2002 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς με σκοπό τη πανελλαδική διεκδίκηση, προαγωγή και διασφάλιση των Ελλήνων Αλιέων. Αποτελείτο από 38 ιδρυτικά μέλη, ενώ πλέον απαριθμεί 200 μέλη – πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών παραγωγικής αλιείας βιντζότρατας.

Η βιντζότρατα είναι ένα παραδοσιακό κυκλωτικό αλιευτικό εργαλείο το οποίο δραστηριοποιείται στη Μεσόγειο θάλασσα και αλιεύει σε ρηχά νερά. Τα δίχτυα ανασύρονται από σκάφος σταθερά δεμένο πλησίον της ακτής.

Με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1967/2006 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 2006 θεσπίσθηκαν μέτρα και περιορισμοί αλιείας στη Μεσόγειο μεταξύ των οποίων και μέτρα που αφορούσαν τη λειτουργία της βιντζότρατας με αποτέλεσμα να παύσει η λειτουργία της πέραν της 31ης Μαρτίου 2010. Συγχρόνως ο ως άνω Κανονισμός παρείχε στα Κράτη Μέλη τη δυνατότητα αιτημάτων προς τη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας της Κοινότητας προκειμένου να ληφθεί απόφαση για ενδεχόμενες παρεκκλίσεις από αυτόν, έπειτα από κατάθεση σχετικού Σχεδίου Διαχείρισης επιστημονικά και τεχνικά τεκμηριωμένου. Το Σχέδιο Διαχείρισης και η αντίστοιχη μελέτη υλοποιήθηκαν από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) του «ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ» και υιοθετήθηκαν με την υπ΄ αρ. 6719/146097/29-12-2016 Υπουργική Απόφαση, ενώ μετά τη θέσπισή του και την κοινοποίησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η τελευταία συνέταξε σχέδιο Κανονισμού για τη θέσπιση Παρέκκλισης από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1967/2006, αναφορικά με την ελάχιστη απόσταση από την ακτή και το ελάχιστο βάθος για τη λειτουργία του αλιευτικού εργαλείου βιντζότρατα, το οποίο αποτελεί γρίπο που σύρεται από αγκυροβολημένο σκάφος.

Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/929 της Επιτροπής εκδόθηκε την 31η Μαΐου 2017, δημοσιεύθηκε στο τεύχος L 141 της επίσημης εφημερίδας της Ε.Ε. την 1η Ιουνίου 2017 και χορήγησε Παρέκκλιση 3 ετών για τη λειτουργία του εργαλείου.

Βάσει της Εγκυκλίου 3006/72648/9-8-2017 (ΑΔΑ: ΩΗ324653ΠΓ-ΩΡ4) δόθηκαν άδειες επαναλειτουργίας της βιντζότρατας από 1ης Οκτωβρίου 2017 και το εργαλείο παρακολουθείται έκτοτε από το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης που ορίζει τον τρόπο λειτουργίας του και τις προϋποθέσεις λήψης σχετικής άδειας αλιείας, ενώ συγχρόνως ακολουθούνται οι ισχύουσες από την εθνική νομοθεσία επιπρόσθετες μόνιμες και εποχιακές τοπικές και χρονικές απαγορεύσεις καθώς και η απαγόρευση αλιείας σε μέρη που έχουν χαρακτηριστεί ως λειμώνες Ποσειδωνίας.

Οι επιστημονικές μελέτες που κατά καιρούς έχουν υλοποιηθεί και αφορούν τις επιπτώσεις της βιντζότρατας στο θαλάσσιο οικοσύστημα, έχουν τεκμηριώσει τη βιωσιμότητα του εργαλείου, ενώ περαιτέρω υπογραμμίζεται ότι δεν υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που να τεκμηριώνουν αντίθετη άποψη. H πειραματική αλιεία με βιντζότρατα που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2016 σε όλη τη Ελλάδα στόχο είχε να ενισχύσει το Σχέδιο Διαχείρισης του εργαλείου. Τα ευρήματα που προέκυψαν από τη μελέτη αυτή αλλά και την παρακολούθηση του εργαλείου κατά το διάστημα Οκτωβρίου 2017 – Μαρτίου 2018 είναι παρόμοια με αυτά προηγούμενων μελετών, αποτυπώνοντας τη βιωσιμότητα του εργαλείου και τεκμηριώνοντας μη καταστροφικές συνέπειες στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Η μαρίδα και η γόπα αναφέρονται ως τα κύρια αλιεύματα του εργαλείου, το ποσοστό απορρίψεων είναι μικρό (αποτελούμενο στην πλειοψηφία του από μη εμπορικά είδη), και το ποσοστό των ατόμων που αλιεύονται κάτω του ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους είναι επίσης μικρό. Η χώρα σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/929 της Επιτροπής (31ης Μαΐου 2017), έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το εργαλείο μέσα από ένα τριετές αυστηρό Σχέδιο Διαχείρισης και ουσιαστικά να διεξάγει για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη και μεγάλης χωρο-χρονικής κλίμακας επιστημονική παρακολούθηση της βιντζότρατας βάσει της οποίας θα διερευνήσει και θα τεκμηριώσει τις επιπτώσεις του εργαλείου στο οικοσύστημα.

Υπογραμμίζεται δε ότι σύμφωνα με την Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων λειτουργίας του αλιευτικού εργαλείου βιντζότρατα, κατά την αλιευτική περίοδο Οκτωβρίου 2017 – Μαρτίου 2018, η ικανότητα του αλιευτικού στόλου των βιντζοτρατών μειώθηκε σημαντικά σε ποσοστό που πλησιάζει το 65%, σε σχέση με το έτος 1991. Σήμερα αντιπροσωπεύει το 1.62%, 3.54% και 2.45% όσον αφορά τον αριθμό, kW και GT αντίστοιχα του συνολικού επαγγελματικού στόλου της χώρας. Από τα 242 σκάφη που φέρουν άδεια με το συγκεκριμένο εργαλείο, δραστηριοποιήθηκαν μόλις τα 151. Η Αλιευτική Προσπάθεια (ΑΠ) παραμένει σχετικά χαμηλή με τα σκάφη να εκμεταλλεύονται το 55.05% της συνολικής θεωρητικής ΑΠ. Αυτό αντιπροσωπεύει μόλις το 0.8% της συνολικής ΑΠ που διαμορφώνεται από όλα τα αλιευτικά εργαλεία της χώρας. Ως πιθανοί ανασταλτικοί παράγοντες, αναφέρονται οι άσχημες καιρικές συνθήκες, οι χαμηλές τιμές πώλησης των αλιευμάτων σε συνάρτηση με την ανάγκη πρόσληψης πληρώματος αλιεργατών και η μειωμένη, όπως δηλώνεται από τους ίδιους, παραγωγή μαρίδας. Η συντριπτική πλειοψηφία των σκαφών δεν λειτούργησε σε περιοχές χαρακτηρισμένες για Ποσειδωνία. Προσδιορίστηκαν με ακρίβεια 1.777 θέσεις αλιείας του εργαλείου και εκτιμήθηκε το ποσοστό της έκτασης κατά μήκος της Ελληνικής ακτογραμμής, όπου δραστηριοποιείται το εργαλείο. Η τιμή αυτή εκτιμήθηκε μεταξύ 2.15% και 3.23%. Σύμφωνα με τις παραπάνω εκτιμήσεις, σε ποσοστό που υπερβαίνει το 96% το οικοσύστημα της παράκτιας ζώνης δεν επηρεάζεται από συνέπειες που προκύπτουν από τη δραστηριότητα της αλιείας με βιντζότρατα.

Ο τηλεοπτικός σταθμός Star Channel έχει προβεί επανειλημμένως σε απρόκλητες και συκοφαντικές διαδόσεις δήθεν ειδήσεων και σχετικών ρεπορτάζ αναφορικά με την αλιεία από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη με το εργαλείο της βιντζότρατας, το οποίο κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούν τα μέλη του σωματείου μας.

Η εμμονή του σταθμού στη στοχευμένη επίθεση εξόντωσής μας αφορά κατά κύριο λόγο στα ποσοστά απορριπτόμενων αλιευμάτων με το εργαλείο αυτό. Τα αλιεύματα της βιντζότρατας κυρίως απορρίπτονται για λόγους όπως: μέρος του αλιεύματος αποτελείται από υπομεγέθη άτομα, είναι είδη μη εμπορικής αξίας, είναι είδη εμπορικής αξίας τα οποία δεν περιέχουν υπομεγέθη άτομα αλλά η αγορά είναι κορεσμένη σε αλιεύματα (περιπτώσεις γόπας, σαφρίδια). Υπογραμμίζεται ότι τα αλιεύματα της βιντζότρατας ανασύρονται επί του σκάφους ζωντανά και επιστρέφεται ζωντανό στη θάλασσα το μεγαλύτερο τμήμα του αλιεύματος, το οποίο επιβιώνει και αποτελείται κυρίως από νεαρά άτομα (υπομεγέθη) ή από είδη μη εμπορικής αξίας (συχνά γύλους καλόγριες και χειλούδες, σπανιότερα χελιδονόψαρα). Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2018 στη σχετική  έκθεση με τα “Αποτελέσματα της παρακολούθησης λειτουργίας του αλιευτικού εργαλείου γρίπος που σύρεται από σκάφος ή τράτα ή βιντζότρατα (SB) κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2017 – Μαρτίου 2018“, ο λόγος του απορριπτόμενου τμήματος προς το συνολικό αλίευμα διαμορφώθηκε μόλις σε 5.94% όσον αφορά το βάρος και σε 7.68% όσον αφορά τον αριθμό (σε Αιγαίο και Ιόνιο Πέλαγος).

Ο τηλεοπτικός σταθμός, ήδη από το μήνα Οκτώβριο του περασμένου έτους (2017), οπότε και τέθηκε σε εφαρμογή εκ νέου η αλιεία με βιντζότρατα κατά τα ως άνω διαλαμβανόμενα, τοποθετήθηκε σφόδρα κατά της επαναλειτουργίας αυτής και με σειρά ρεπορτάζ κατά το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων τείνει έκτοτε να σκορπά ειδήσεις ατεκμηρίωτες, δυσφημιστικές και παρελκυστικές σε βάρος τόσο ημών των αλιέων όσο και κατά της πολιτικής ηγεσίας και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων, αποσκοπώντας σε πολιτική παρέμβαση που θα αποτρέψει τη καθόλα μέχρι σήμερα νόμιμη χρήση του εν λόγω συρόμενου εργαλείου αλιείας.

Οι ψευδείς και συκοφαντικές ειδήσεις άρχονται από τον Οκτώβριο του 2017 (10, 17 και 26.10.17) όπου έγινε για πρώτη φορά λόγος για το συρόμενο αυτό αλιευτικό εργαλείο και τοποθετήθηκε ο σταθμός στο πλευρό των συμφερόντων των παράκτιων αλιέων που πλήττονται κατ’ αυτόν από τη συγκεκριμένη μέθοδο αλιείας.

Περί τα τέλη Μαΐου του τρέχοντος έτους (2018), το κανάλι επανερχόμενο στο θέμα, σε μια σειρά βραδινών ρεπορτάζ, μας κατηγόρησε για υπεραλίευση στον Κορινθιακό Κόλπο, κάνοντας λόγο για «σκούπες των θαλασσών» (21.5.18), οι οποίες μετά βεβαιότητας θα οδηγήσουν στην εξαφάνιση των ψαριών (!) και θα επισύρουν «καταστροφή των βυθών» (22.5.18), ενώ μόνο δυο μέρες μετά, ο δημοσιογράφος του σταθμού Κος Λάμπρος Δεμερτζής μας αποκάλεσε «πειρατές του βυθού», που παραπλανώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση, πήραμε σχετική άδεια επαναλειτουργίας (1.6.18). Παρόμοια καταστροφολογία και μονομερής πληροφόρηση ακολούθησε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του σταθμού και την 6η.6.18, ενώ την 26η του ιδίου μήνα κατηγορηθήκαμε από τον ίδιο ως άνω δημοσιογράφο ότι «θησαυρίζουμε από αλίευση απαγορευμένων ειδών» τη στιγμή που οι (παράκτιοι) «ψαράδες πεινάνε».

Περαιτέρω, την 12η.9.18 έγινε και πάλι αναφορά στο ως άνω ζήτημα χαρακτηρίζοντας τους αλιείς της βιντζότρατας ως «μαφία του Αμβρακικού» και «καρτέλ», την 2α.10.18 αφιερώθηκε και πάλι χρόνος στη λασπολογία κάνοντας λόγο για «εγκληματίες του βυθού», που «σαρώνουν το βυθό με ψευδή και ανακριβή στοιχεία» (5.10.18) θέτοντας εν αμφιβόλω άνευ οιασδήποτε τεκμηρίωσης ακόμα και τις μετρήσεις του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) (9.10.18).

Οι συκοφαντικές ειδήσεις και η καταστρατήγηση των κανόνων δημοσιογραφικής δεοντολογίας από τον εν λόγω σταθμό κορυφώθηκε κατά το μήνα Οκτώβριο του τρέχοντος έτους. Ειδικότερα, την 16η Οκτωβρίου 2018, παρουσιάστηκε – και πάλι – ρεπορτάζ του δημοσιογράφου κ. Λάμπρου Δεμερτζή, εκφωνούμενο από τη Κα Ζαχαρέα ως βίντεο «ντοκουμέντο» για τη ζημιά που κάνει το εργαλείο της βιντζότρατας στις ελληνικές θάλασσες. Ο ως άνω δημοσιογράφος, κατέγραψε με κάμερα, την «ολοκλήρωση του καταστροφικού έργου της βιντζότρατας» στα ανοιχτά της νήσου Σάμου, παρουσιάζοντας την εικόνα ενός επαγγελματία αλιέα – μέλους του σωματείου μας – κατά την επιστροφή του στο λιμάνι έπειτα από αλιεία με το σχετικό εργαλείο. Ακολούθησαν πλάνα συνοδευόμενα από φράσεις χρωματισμένες εμφανώς αρνητικά περί «καταστροφής του θαλάσσιου πλούτου», σχετική λεζάντα στο βίντεο «έτσι καταστρέφει τις ελληνικές θάλασσες η βιντζότρατα», καθώς και μια στοχευμένα μονταρισμένη ανάλυση των εν γένει συνεπειών της μεθόδου, από ιχθυολόγο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης,  ακολουθούμενη από αμφισβητήσεις του δημοσιογράφου σχετικά με τη τήρηση ή μη των ορίων αποστάσεων που έχουν τεθεί, καταλήγοντας στην άμεση ανάγκη να σταματήσει το «έγκλημα που συντελείται στις ελληνικές θάλασσες».

Την αμέσως επόμενη ημέρα, στο Κεντρικό Δελτίο της 17ης Οκτωβρίου 2018, συνεχίστηκε η καταστροφολογία από τους ιδίους ως άνω δημοσιογράφους, μεταφέροντας αυτή τη φορά πλάνα από δήθεν παράνομη αλιεία με βιντζότρατες πλησίον αρχαιολογικών χώρων, συνοδευόμενες από σχετικές λεζάντες «εικόνες καταστροφής» και σχετικές παραινέσεις προς το Υπουργείο να ρίξει «άγκυρα» σε όλες τις βιντζότρατες. Την 24η Οκτωβρίου υπογραμμίστηκε από το δελτίο του σταθμού μεταξύ άλλων πως οι ψαράδες της βιντζότρατας «έχουν αποθρασυνθεί και δεν σταματούν ούτε για ελέγχους» ενώ υπάρχουν δήθεν καταγγελίες για «ύποπτες συναλλαγές με στελέχη του Υπουργείου» – αναφορά που ήδη την αμέσως επόμενη ημέρα προκάλεσε την έγγραφη αντίδραση του Πανελληνίου Συλλόγου Ιχθυολόγων του Δημοσίου οι οποίοι στελεχώνουν κατά βάση τον τομέα της Αλιείας, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΠΑΤ) (δελτίο της 25ης.10.2018).

Την 31η Οκτωβρίου, έγινε εκ νέου αναφορά στη «καταστροφή του θαλάσσιου βυθού» με «βίντεο ντοκουμέντο με τη παρανομία», κάνοντας λόγο για «πειρατές – ψαράδες» που προκαλούν «γενοκτονία» στο βυθό, ενώ την 7η Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια αντίστοιχου σχετικού συκοφαντικού ρεπορτάζ, κάποιος ψαράς από την Πάτρα επ’ ονόματι Κώστας Κουμούτσος κατήγγειλε ότι στις 12 Σεπτεμβρίου δήθεν κατασχέθηκαν παράνομα αλιεύματα κρυμμένα σε κοτέτσι ενόσω οι «πειρατές της θάλασσας εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες του λιμενικού» και «συνεχίζουν τη γενοκτονία του θαλασσίου πλούτου».

Τέλος, την 21η Νοεμβρίου 2018, υπό το πρόσχημα της παγκόσμιας ημέρας αλιείας, αφιερώθηκε και πάλι τηλεοπτικός χρόνος δικάζοντας και καταδικάζοντας τις βιντζότρατες που «αφανίζουν το φυσικό μας πλούτο» και «ξεκληρίζουν τα αλιεύματα στην αναπαραγωγική τους ηλικία», ενώ πλέον ξεκάθαρα το εν λόγω κανάλι τίθεται στο πλευρό των παράκτιων αλιέων, των οποίων τα συμφέροντα προβάλλει μονομερώς και υποστηρίζει άνευ άλλου τίνος, χωρίς βέβαια να στηρίξει τις αβάσιμες καταγγελίες του σε οποιαδήποτε στοιχεία και χωρίς προηγούμενη διασταύρωση των πληροφοριών του, ως όφειλε στα πλαίσια της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Επειδή, ο εν λόγω σταθμός επαναλαμβανόμενα παρουσιάζει συναφούς περιεχομένου αφοριστικά ρεπορτάζ, προσβάλλοντας τους επαγγελματίες του κλάδου μας και δυσφημώντας συνειδητά το έργο μας, μεταδίδοντας δήθεν ειδήσεις, στη προσπάθειά του να υποβάλει το τηλεοπτικό κοινό, εκφεύγοντας του σκοπού της αντικειμενικής και με ίσους όρους μετάδοσης πληροφοριών και ειδήσεων που επιβάλλει το Σύνταγμα στη λειτουργία των τηλεοπτικών σταθμών.

Επειδή, η παρουσίαση και η κάλυψη των εν γένει ειδήσεων λαμβάνει χώρα με προφανή μονομέρεια από τον ως άνω σταθμό και όσους καλύπτουν και παρουσιάζουν τα σχετικά ρεπορτάζ, κατά τρόπο που προσβάλλει την επαγγελματική αξιοπρέπεια και υπόληψη των μελών του σωματείου μας, χαρακτηρίζοντας τους συναδέλφους μας ως «πειρατές» και «εγκληματίες», παραβιάζοντας τον πυρήνα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ενώ συνάμα υποβαθμίζεται η απαιτούμενη ποιοτική στάθμη του τηλεοπτικού προγράμματος.

Επειδή, αγωνιζόμαστε νυχθημερόν για τα προς το ζην διακινδυνεύοντας τη ζωή μας στις ελληνικές θάλασσες, τηρώντας απαρέγκλιτα τους νόμους και τις προϋποθέσεις σύννομης χρήσης του εργαλείου της βιντζότρατας – η οποία όπως προεκτέθηκε είναι εγκεκριμένη κατά Παρέκκλιση του σχετικού Κανονισμού και παρακολουθείται στενά από τους αρμόδιους φορείς – και δεν προτιθέμεθα να επιτρέψουμε τη συνέχιση του επαγγελματικού μας διασυρμού στο βωμό του επιχειρούμενου σκανδαλισμού και χειραγώγησης της κοινής γνώμης, κατά παράβαση των επιταγών της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Επειδή, η ως άνω περιγραφείσα εμμονή του τηλεοπτικού σταθμού να προβάλει πλάνα αλιείας με το εργαλείο της βιντζότρατας – τα οποία όλως παρελκυστικά κατά τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών δεν απεικονίζουν καν βιντζότρατες, αλλά γρι – γρι ή μηχανότρατες, αλιευτικά πλοία δηλαδή τα οποία διέπονται από εντελώς διαφορετικό καθεστώς λειτουργίας,  υπερβαίνει κατά πολύ το αναγκαίο μέτρο προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός (αντικειμενικής και όχι κατευθυνόμενης) ενημέρωσης του κοινού, ενώ το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος θεσπίζει ευθεία υποχρέωση των ραδιοτηλεπτικών μέσων να σέβονται την αξία του ανθρώπου.

Επειδή, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διευκρινιστεί, πώς υποστηρίζεται η αντικειμενικότητα και η ακρίβεια των γεγονότων, πώς τηρείται η δημοσιογραφική δεοντολογία και πώς υποστηρίζεται το δημόσιο συμφέρον, όταν προβάλλονται «ειδήσεις» χωρίς διασταύρωση, αντίλογο και περαιτέρω στοιχεία.

Επειδή, υπέστημεν ανήκεστο ηθική βλάβη και προσβολή της τιμής και της επαγγελματικής μας υπόληψης από την προπεριγραφείσα δυσφημιστική παρουσίαση της δράσης του επαγγελματικού μας κλάδου, ως εγκληματιών της θάλασσας με δράση έκνομη και σε βάρος του οικοσυστήματος, κατά παράβαση της υποχρέωσης αντικειμενικής και πολυφωνικής ενημέρωσης του κοινού, ενώ ουδέποτε μας κάλεσε ο σταθμός να παράσχουμε οιασδήποτε μορφής πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο αυτό, τον τρόπο λειτουργίας του εργαλείου και την εν γένει φύση του εριζόμενου τρόπου αλιείας, κατά των οποίων βάλλει συστηματικά και ατεκμηρίωτα.

Επειδή, λαμβανομένων υπόψη αφενός μεν της βαρύτητας και της περιοδικότητας των δια της παρούσης καταγγελλομένων παραβάσεων και του τρόπου προβολής των σχετικών «ειδήσεων» αφετέρου δε του υψηλού μεριδίου τηλεθέασης που συγκεντρώνουν κατά κανόνα τα κεντρικά δελτία ειδήσεων των τηλεοπτικών σταθμών, επιφυλλασόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας απέναντι στο σταθμό,

Σας καλούμε να εξετάσετε την παρούσα καταγγελία μας διεξοδικά και να επιβάλετε τις νόμιμες κυρώσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει το έργο σας.

Παρακαλούμε τέλος, να κληθούμε να παραστούμε κατά την υποβολή εξηγήσεων του τηλεοπτικού σταθμού ενώπιόν σας.

 

Λευκάδα,  …. /12/2018                                                                            Αθήνα, …./12/2018

Ο Πρόεδρος του Σωματείου                                                               Η πληρεξούσια δικηγόρος

Τηλ. : 6974383176

Εστάλη, επίσης η παρακάτω εξώδικη Δήλωση – Πρόσκληση

Εξώδικο Προς Star Channel-converted-1

a

aa

aaa

aaaa

aaaaa

aaaaaa

aaaaaaa

aaaaaaaa

—————————

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ

ΚΑΝΤΕ LIKE ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FB ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Ειδήσεις από την Αργολίδα, την Ελλάδα και τον Κόσμο. 25 χρόνια στην ενημέρωση, 10 χρόνια στο διαδίκτυο.

paratiritisargolida

George George

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *