Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Ναυπλιέων

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Ναυπλιέων

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιέων, αύριο Τετάρτη 3/10/18 με 3 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, να προσέλθετε στις 03 .10.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ συγκαλούμενου να αποφασίσει για τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Συζήτηση επί προτάσεως για δωρεάν απομάκρυνση περιεχομένου ΧΑΔΑ Καραθώνας και αποκατάστασης του χώρου.

Θέμα 2ο Περί έγκρισης της μελέτης του έργου «Ανάπλαση Πάρκου Κολοκοτρώνη» και υποβολή πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2017-2018 του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.

Θέμα 3ο Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης με την Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδας τουρνουά χειροσφαίρισης στο Ναύπλιο.

Το κατεπείγον της συζήτησης των θεμάτων της πρόσκλησης συνίσταται στο γεγονός ότι επείγει η λήψη απόφασης επ’ αυτών, λόγω ύπαρξης προθεσμίας αδειοδότησης, λόγω ύπαρξης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτημάτων χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο και λόγω του σύντομου χρόνου που μεσολαβεί μέχρι την πραγματοποίηση της αθλητικής συνδιοργάνωσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ

paratiritisargolida

Paratiritis-news.com

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ - Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα Ε-mail: paratiritisargolida@gmail.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *