Ο Γερμανός ζητεί Προϊστάμενο για το κατάστημα Σπετσών

Ο Γερμανός ζητεί Προϊστάμενο για το κατάστημα Σπετσών

Ο Γερμανός επιθυμεί να καλύψει θέση «Προϊστάμενου» για το κατάστημα των Σπετσών

Προφίλ Θέσης

 • Διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του καταστήματος
 • Καθοδηγεί και εκπαιδεύει την ομάδα με σκοπό την επίτευξη  των στόχων που έχουν τεθεί βάσει των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Εταιρείας
 • Προχωράει σε επίλυση προβλημάτων σχετικά με την καθημερινή λειτουργία του καταστήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσιακές λειτουργίες της εταιρείας και με τον αντίστοιχο Επιθεωρητή Πωλήσεων του καταστήματος
 • Επιβλέπει και συνεισφέρει στην επιτυχή προώθηση των προϊόντων-υπηρεσιών

Προφίλ Υποψηφίου

 • Τίτλος σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΕΙ / ΤΕΙ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)
 • Εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον 3 (τρία) χρόνια σε προώθηση τηλεπικοινωνιακών προϊόντων ή / και προϊόντων Τεχνολογίας
 • Εμπειρία σε διοίκηση ομάδας ή/και έργου
 • Καλές γνώσεις εφαρμογών MS Office
 • Καλή γνώση αγγλικών (επιπέδου τουλάχιστον Β2) με αντίστοιχη πιστοποίηση

Αναζητούμε ανθρώπους με:

 • Προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Εστίαση στην επίτευξη των στόχων (ποιοτικών & ποσοτικών)
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα διοίκησης ομάδας
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πάθος για την τεχνολογία

Ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών με θέμα:

«Προϊστάμενος Καταστήματος Γερμανός: Σπέτσες»

στο g-hr@germanos.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31/01/2018

paratiritisargolida

 

Paratiritis-news.com

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ - Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα Ε-mail: paratiritisargolida@gmail.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *