Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων σήμερα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων σήμερα

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων την Τρίτη 08-09-2015 και ώρα 19:30 μ.μ. , στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε , συγκαλούμενου να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση και ανάπλαση τμημάτων των οδών Βας. Κων/νου , Κιλκίς, Ναυαρίνου & Θεσσαλονίκης.

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Μικρά τεχνικά έργα στη Δ.Ε. Ασίνης»

ΘΕΜΑ 3ο
Περί εκτέλεσης έργου : «Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού πλατείας Δρεπάνου

ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εκτέλεση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε επιλεγμένους χώρους του Δήμου Ναυπλιέων»

ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Κατασκευή εισόδου νεκροταφείου Αρίας»

ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση της 96/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου που αφορά τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015

ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ναυπλιέων

ΘΕΜΑ 8ο
Διαγραφή οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου ,οικ. έτους 2014.

ΘΕΜΑ 9ο
Περί συμμετοχής του Δήμου Ναυπλιέων στο πρόγραμμα CLLD/LEADER-Ανατολικής Πελοποννήσου

ΘΕΜΑ 10ο
Περί έγκρισης εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

ΘΕΜΑ 11ο
Μίσθωση ακινήτου για την λειτουργία Κ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ 12ο
Εγκριση καταστατικού και συμμετοχής στο Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων.

ΘΕΜΑ 13ο
Περί έγκρισης διοργάνωσης διημέρων εκδηλώσεων τιμής και μνήμης για τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια

ΘΕΜΑ 14ο
Ορισμός μελών για την συγκρότηση της Επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής ακινήτων προς μίσθωση για στέγαση Σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ναυπλιέων

ΘΕΜΑ 15ο
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2015

ΘΕΜΑ 16ο
Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ

Paratiritis-news.com

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ - Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα Ε-mail: paratiritisargolida@gmail.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *