Η Πυροσβεστική ανακοινώνει τις αθλητικές δοκιμασίες για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα επτακοσίων είκοσι πέντε (725) Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων.

ΔΕΊΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ